Tijdlijn

In 2017 besloot het college van B&W van Rotterdam de Fenixloods II te verkopen aan Stichting Droom en Daad.

Stichting Droom en Daad heeft in november 2018 de architectenkeuze en het ontwerp bekend gemaakt. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn in volle gang. De huidige huurders van de loods hebben een tijdelijk huurcontract tot begin 2020. Op het moment dat hun tijdelijke huurcontract afloopt, begint de verbouwing van de loods. Dat wordt integraal gedaan, vanwege de complexiteit van het gebouw. Het is nog niet bekend wanneer de FENIX haar deuren opent.